logo
Chúng tôi....

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Liên hệ để được tư vấn miễn phí
...

0906 98 52 39

info@your business.com

765/71/32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Bình Thạnh, TP.HCM

Top

Nhiệm vụ của Prit.vn là để kết nối người mua và người bán các dịch vụ kinh doanh. Để đạt được sứ mệnh của chúng tôi, chúng tôi làm dịch vụ có sẵn thông qua trang web của chúng tôi để hỗ trợ người mua trong việc xác định các nhà cung cấp dịch vụ tiềm năng và để đánh giá, và chúng tôi hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị công ty và dịch vụ của họ.

Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sẽ chỉ cung cấp cho các bên thứ ba:

  • Với sự đồng ý của bạn;
  • Trường hợp cần thiết để thực hiện các hướng dẫn của bạn;
  • Là hợp lý cần thiết để cung cấp Prit.vn  tính năng và chức năng để bạn;
  • Như chúng tôi hợp lý tin được pháp luật cho phép hoặc quy định; hoặc là
  • Khi cần thiết để thực thi Hiệp định tài của chúng tôi hoặc bảo vệ các quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của P RIT , người sử dụng, và công chúng.
  • Chúng tôi đã thực hiện biện pháp bảo vệ an ninh thích hợp được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp.

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật theo thời gian, và nếu chúng ta làm thay đổi vật liệu đó, chúng tôi sẽ thông báo thông qua trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ khác hoặc bằng phương tiện khác để bạn có thể xem các thay đổi trước khi bạn tiếp tục sử dụng Linh mục làm. Nếu bạn phản đối bất kỳ sự thay đổi, bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ và đóng tài khoản của bạn. Tiếp tục sử dụng Linh mục làm  sau khi chúng tôi đăng, truyền đạt một thông báo về những thay đổi chính sách bảo mật này có nghĩa là bạn đã đồng ý với những thay đổi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chính sách bảo mật của chúng tôi áp dụng cho bất cứ ai sử dụng các Linh mục làm  Website. Các thông tin cá nhân được cung cấp cho hoặc được thu thập bởi Linh mục làm được điều khiển bởi Linh mục làm , 765/71/32 XVNT, P.26, Bình Thạnh, Tp.HCM . Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm về việc cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc có thông tin đó được hiển thị trên các Linh mục làm  dịch vụ hoặc sử dụng trong bất kỳ cách thức cho phép trong chính sách bảo mật và Thỏa thuận người sử dụng, bạn không nên sử dụng Website hoặc đăng ký trên  Linh mục làm . Nếu bạn đã đăng ký, bạn sẽ đóng tài khoản của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn sử dụng các trang web của Linh mục làm hoặc tham gia vào quá trình nghiên cứu của chúng tôi. Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân (bao gồm tên và địa chỉ email) hoặc trực tiếp hoặc thông qua tài khoản LinkedIn của bạn. Bạn hiểu rằng, bằng cách tạo ra một tài khoản, Linh mục làm  và những người khác sẽ có thể xác định bạn bởi bạn Linh mục làm  hồ sơ người dùng, và bạn cho phép Linh mục làm  để sử dụng thông tin này phù hợp với chính sách bảo mật và Thoả thuận người dùng của chúng. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thông tin thẻ tín dụng của bạn nếu bạn mua một số Linh mục làm  dịch vụ.

Bạn cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của cá nhân khác (ví dụ như khách hàng) như tên, email, số điện thoại và công ty để hỗ trợ kiểm tra tài liệu tham khảo của chúng tôi và quá trình xem xét. Bạn cần có được sự đồng ý của cá nhân khác trước khi cung cấp Linh mục làm  với thông tin cá nhân của họ. Khách hàng thông tin cá nhân chỉ được sử dụng trong việc kiểm tra tài liệu tham khảo và xem xét quá trình và được quản lý theo các thông tin cá nhân khác do Linh mục làm . Lưu ý, khi chúng tôi công bố đánh giá, khách hàng của bạn có tùy chọn để giữ họ xem xét nặc danh hoặc được xác định trên xem xét (tên, chức danh, công ty, hình ảnh, vv).

Chúng tôi sử dụng các tập tin cookie và các công nghệ tương tự để giúp chúng tôi nhận ra bạn, cải thiện của bạn Linh mục làm  kinh nghiệm, tăng cường an ninh, và đo lường sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát các tập tin cookie thông qua các thiết lập trình duyệt của bạn và các công cụ khác. Bằng cách truy cập Linh mục làm,  bạn bằng lòng vị trí của các tập tin cookie và các cảnh báo trong trình duyệt của bạn phù hợp với chính sách bảo mật.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ nhà quảng cáo của bên thứ ba hoặc mạng quảng cáo, mặc dù hồ sơ của bạn được hiển thị cho các Linh mục làm  người sử dụng và có thể được nhìn thấy thông qua tìm kiếm công cộng. Ngoài ra, Linh mục làm  hiện không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Khi bạn truy cập hoặc rời Linh mục làm  bằng cách nhấn vào một liên kết, chúng tôi sẽ tự động nhận được các URL của trang web mà bạn đã hoặc một trong những mà bạn đang hướng. Ngoài ra, các nhà quảng cáo nhận được URL của trang mà bạn đang ở trên khi bạn nhấp vào một quảng cáo trên Linh mục làm . Chúng tôi cũng nhận được các giao thức internet ( “IP”) địa chỉ của máy tính của bạn hoặc máy chủ proxy mà bạn sử dụng để truy cập vào các trang web, các chi tiết hệ điều hành máy tính của bạn, loại hình của trình duyệt web, thiết bị di động của bạn (bao gồm cả nhận dạng thiết bị di động của bạn được cung cấp bởi điện thoại di động hệ thống của bạn thiết bị điều hành), hệ điều hành di động của bạn (nếu bạn đang truy cập Linh mục làm  cách sử dụng một thiết bị di động), và tên của ISP của bạn hoặc mạng di động của bạn.

Linh mục làm  là một môi trường sáng tạo năng động, có nghĩa là chúng tôi luôn tìm cách cải thiện các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi thường giới thiệu các tính năng mới, một số trong đó có thể dẫn đến việc thu thập thông tin mới. Hơn nữa, quan hệ đối tác mới hoặc mua lại doanh nghiệp có thể dẫn đến các tính năng mới, và chúng tôi có thể có khả năng thu thập các loại thông tin mới.

Làm thế nào Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Khi bạn tham gia Linh mục làm , bạn thừa nhận rằng thông tin bạn cung cấp (hồ sơ người dùng, hồ sơ công ty, đánh giá, vv) có thể được xem bởi những người khác và được sử dụng bởi chúng tôi như được mô tả trong Chính sách bảo mật này và Hiệp định tài của chúng tôi.

Bằng cách cung cấp thông tin cho chúng tôi khi bạn tạo hoặc cập nhật tài khoản và hồ sơ của bạn, bạn là rõ ràng và tự nguyện chấp nhận các điều khoản và điều kiện của các Linh mục làm Hiệp định tài ‘s và tự do chấp nhận và đồng ý để xử lý của chúng tôi các thông tin cá nhân của bạn theo những cách thức đặt ra bởi sự riêng tư này chính sách. Cung cấp thông tin cho chúng tôi, bao gồm bất kỳ thông tin được coi là “nhạy cảm” của pháp luật hiện hành, là hoàn toàn tự nguyện từ phía bạn. Bạn có quyền rút hoặc thay đổi bạn đồng ý cho Linh mục làm việc thu thập và xử lý thông tin bạn cung cấp bất cứ lúc nào ‘s, phù hợp với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này và Hiệp định dùng, bằng cách thay đổi các thiết lập của bạn, thay đổi hồ sơ của bạn, thay đổi dữ liệu trình khác, hoặc bằng cách đóng tài khoản của bạn.

Chúng tôi liên lạc với bạn thông qua email, thông báo đăng trên các  Linh mục làm  trang web, và các phương tiện khác có sẵn thông qua Dịch Vụ. Ví dụ về những tin nhắn này bao gồm: (1) tin nhắn chào mừng và sự tham gia – khi bạn đăng ký trên Linh mục làm, chúng tôi có thể gửi cho bạn một loạt các email thông báo cho bạn về làm thế nào để sử dụng tốt nhất Linh mục làm cũng như các tính năng mới; (2) tin nhắn dịch vụ – những sẽ bao gồm dịch vụ sẵn có, an ninh, và các vấn đề khác về hoạt động của Linh mục làm; (3) thông điệp quảng cáo -may chứa thông tin quảng cáo trực tiếp hoặc đại diện của các đối tác của chúng tôi.

Bất kỳ thông tin mà bạn đưa vào hồ sơ của bạn và bất kỳ nội dung mà bạn đăng trên Linh mục làm  có thể được nhìn thấy bởi những người khác. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin ngoài công lập của bạn (như địa chỉ email của bạn) cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi luật pháp yêu cầu, hoặc như được mô tả trong Chính sách này.

Đưa nội dung về Linh mục làm  có thể dẫn đến hiển thị một số thông tin cá nhân của bạn bên ngoài của Linh mục làm . Ví dụ, khi bạn gửi một đánh giá, nội dung của bạn, bao gồm tên của bạn như là người đóng góp, có thể được hiển thị trong kết quả công cụ tìm kiếm.

Nếu bạn cung cấp đánh giá bất kỳ hoặc chứng thực hoặc là về Linh mục làm  hoặc cung cấp dịch vụ bảo hiểm trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi có thể đăng tải những nhận xét hay lời chứng thực hoặc các phần từ đó trong. Nhận xét hoặc chứng thực và quảng cáo có thể bao gồm tên, chức danh, công ty và thông tin cá nhân khác mà bạn đã cung cấp .

Linh mục làm  có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác kinh doanh cung cấp dịch vụ hoặc chức năng thay mặt chúng tôi, trong đó có thể bao gồm các phân tích kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tiếp thị, và phòng chống gian lận. Chúng tôi cũng có thể ủy quyền cho nhà cung cấp bên thứ ba để thu thập thông tin về chúng tôi, kể cả khi cần thiết để vận hành các tính năng của trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp bên thứ ba có quyền truy cập vào và chỉ có thể thu thập thông tin cần thiết để thực hiện chức năng của mình và không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba như là một phần của một bán các tài sản của Linh mục làm , một công ty con, hoặc chia, hoặc là kết quả của một sự thay đổi trong kiểm soát của công ty hoặc một trong các chi nhánh của nó, hoặc để chuẩn bị cho bất kỳ của những sự kiện này. Bất kỳ bên thứ ba mà Linh mục làm  chuyển nhượng hoặc bán Linh mục làm tài sản ‘s sẽ có quyền tiếp tục sử dụng các thông tin cá nhân và khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi theo cách thức quy định trong chính sách bảo mật.

Lựa chọn của bạn & Lưu trữ dữ liệu

Bạn có quyền (1) truy cập, sửa đổi, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn được kiểm soát bởi Linh mục làm  liên quan đến hồ sơ của bạn trên Dịch Vụ, và (2) đóng tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để có thông tin tài khoản mà không phải là trên hồ sơ của bạn hoặc có thể tiếp cận với bạn. Nếu bạn đóng tài khoản của bạn, thông tin của bạn có thể được loại bỏ hoặc chưa công bố từ các dịch vụ trong vòng 24 giờ.

Lưu ý, các thông tin mà người khác đã sao chép có thể vẫn còn nhìn thấy được và bạn có thể không có khả năng truy cập, chính xác, hoặc loại bỏ bất kỳ thông tin về bạn mà những người khác sao chép hoặc xuất khẩu ra khỏi Linh mục làm , vì thông tin này có thể không được kiểm soát của chúng tôi. Thông tin của bạn có thể được hiển thị trong kết quả công cụ tìm kiếm cho đến các công cụ tìm kiếm làm mới bộ nhớ cache của nó.

Chúng tôi giữ cho thông tin của bạn cho miễn là tài khoản của bạn đang hoạt động hoặc khi cần thiết. Ví dụ, chúng ta có thể giữ thông tin nhất định, ngay cả sau khi bạn đóng tài khoản của bạn nếu nó là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, đáp ứng yêu cầu quy định, giải quyết tranh chấp, ngăn chặn gian lận và lạm dụng, thực thi thỏa thuận này hoặc như là một phần của Website quá trình sao lưu dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi có thể giữ cho dữ liệu của bạn trong một định dạng chưa được công bố xuất bản hoặc un trên Dịch Vụ hoặc trong các bản sao lưu của Website.

Thông tin quan trọng khác

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật theo thời gian. Nếu chúng ta thực hiện thay đổi đáng kể trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, hoặc chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên Dịch Vụ hoặc bằng một số phương tiện khác, chẳng hạn như email. Vui lòng xem lại các thay đổi một cách cẩn thận. Nếu bạn đồng ý với những thay đổi, chỉ cần tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn phản đối bất kỳ sự thay đổi các điều khoản của chúng tôi và bạn không còn muốn sử dụng Linh mục làm , bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ và đóng tài khoản của bạn. Sử dụng Linh mục làm  sau khi được thông báo về những thay đổi đã được thông báo cho quý vị hoặc đăng trên Dịch vụ của chúng tôi sẽ tạo nên sự đồng ý với các điều khoản hoặc thực hành thay đổi.

Chúng tôi đã thực hiện biện pháp bảo vệ an ninh được thiết kế để bảo vệ các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp. Truy cập dữ liệu của bạn trên Linh mục làm  là bảo vệ mật khẩu và các dữ liệu nhạy cảm (như thông tin thẻ tín dụng) được bảo vệ bởi mã hóa SSL khi nó được trao đổi giữa các trình duyệt web của bạn và các Linh mục làm  dịch vụ và Đối tác (ví dụ như PayPal). Chúng tôi cũng cung cấp truy cập https an toàn cho trang web. Để bảo vệ các dữ liệu bạn lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi, chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi hệ thống của chúng tôi cho các lỗ hổng có thể và các cuộc tấn công. Tuy nhiên, kể từ khi Internet không phải là một môi trường an toàn 100%, chúng ta có thể không đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn chuyển đến Linh mục làm . Không có đảm bảo rằng thông tin có thể không được truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy bởi vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật, quản lý của chúng tôi. Đó là trách nhiệm của bạn để bảo vệ sự an toàn của thông tin đăng nhập của bạn. Xin lưu ý rằng các email, tin nhắn tức thời, và các phương tiện tương tự như giao tiếp với khác Linh mục làm người dùng không được mã hóa, và chúng tôi khuyên bạn không liên lạc bất kỳ thông tin bí mật thông qua các phương tiện này. Xin hãy giúp giữ tài khoản của bạn an toàn bằng cách sử dụng một mật khẩu mạnh.

Linh mục làm  là một trang web khán giả nói chung và không cung cấp dịch vụ hướng đến khán giả ở độ tuổi dưới 18. Nếu một cá nhân mà chúng ta biết là dưới 18 tuổi gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy bỏ thông tin đó ngay khi có thể.

Linh mục làm  sử dụng một dịch vụ từ Mollom để chống thư rác trên một số. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi bạn chấp nhận rằng nội dung của bạn và thông tin cá nhân khác của quý vị sẽ được phân tích và lưu trữ cho mục đích chống spam và giám sát chất lượng, phù hợp với chính sách bảo mật Mollom của (liên kết là bên ngoài) .

Trang web này sử dụng các dịch vụ tiếp thị của Google AdWords để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba (bao gồm cả Google) để khách trước để trang web của chúng tôi. Nó có thể có nghĩa rằng chúng tôi quảng cáo cho du khách trước đó đã không hoàn thành một nhiệm vụ trên trang web của chúng tôi, ví dụ như sử dụng các hình thức liên lạc để thực hiện một cuộc điều tra. Đây có thể là trong các hình thức quảng cáo trên các trang kết quả tìm kiếm của Google, hoặc một trang web trong Mạng hiển thị của Google. Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo dựa trên thăm vừa qua của một ai đó để các Linh mục làm website .CO. Tất nhiên, bất kỳ dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng phù hợp với chính sách bảo mật riêng của chúng tôi và chính sách bảo mật của Google. Bạn có thể thiết lập tùy chọn cho cách Google quảng cáo cho bạn sử dụng các  trang tùy chọn quảng cáo Google (liên kết là bên ngoài)

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.